vvVesta is opgericht op 12 mei 1928. Dat betekent dat er al vele formele en informele jubilea door de voetbalclub uit Melick zijn gevierd.

Bij de viering van het 75-jarig jubileum is er een fraai jubileumboek uitgegeven met vele verhalen en foto’s uit de toen 75-jarige historie. Om hier een indruk te geven van de geschiedenis van Vesta zullen we hier teksten en foto’s plaatsen van enkele hoofdstukken, te beginnen met de oprichting van Vesta.

  1. Goddelijk acroniem
  2. De oprichting en beginjaren van V.E.S.T.A.

Goddelijke acroniem

Romeinse Godin geen moeder van de Vestafamilie?

Ondanks dat de herkomst van onze clubnaam Vesta helaas niet meer voor de volle honderd procent is te achterhalen, denken we toch een plausibele verklaring te kunnen afgeven.

De naam Vesta geniet vooral bekendheid vanwege zijn verwijzing naar de Romeinse Godin van het vuur, van huis en haard. Velen zullen er daarom snel toe neigen onze verenigingsnaam aan deze voorzienigheid te binden. Zeker als je bedenkt dat de plaatselijke geestelijkheid, of daarvoor in opleiding zijnde jongeren, in de beginjaren van het voetbal een belangrijke rol speelden. Met hun kennis van de klassieke oudheid leg je dan al vlug een link met deze benaming.

Toch lijkt dat voor onze clubnaam niet op te gaan. Enerzijds is er in Nederland slechts een handvol verenigingen -we noemen Neptunus, Victoria, Fortuna, Juventas, Helios, Aurora en Apollo- dat de naam draagt van een Romeinse God(in). Anderzijds waren in de eerste decennia van de 20e eeuw acroniemen veel populairder; letterwoorden die worden gevormd door de beginletters van andere woorden.

Veelal betrof het fiere leuzen voor kranige en gelovige voetballers. Zo ontstonden in Midden-Limburg de namen RIOS (Rooms Is Ons Streven), RIA (Rooms in Alles), SNA (Sport Na Arbeid), EMS (Eendracht Maakt Sterk), DES Swalmen (Door Eendracht Sterk), en verder in de provincie onder meer IASON (In Aangename Samenwerking Overwinning Nastrevend), WDZ (Wilskracht Doet Zegevieren) RAPID (Roomse Adel Prijkt In Daden).

Vesta startte dan ook al vóór haar officiële oprichtingsdatum met een bijzondere schrijfwijze. In krantenartikelen valt vaak de naam V.E.S.T.A. te lezen. Dus met hoofdletters en puntjes tussen die letters. Dit geeft aan dat er sprake moet zijn geweest van een afkorting.

Als gezegd; absolute zekerheid bestaat hiervoor niet. Maar met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is ook de naam Vesta een acroniem, en staat dit voor: Vereenigd En Sterck Tegen Anderen!

De oprichting en beginjaren van V.E.S.T.A.

De moedige strijd van een kleine dorpsclub om bestaansrecht

1920-1927
Schande, die mannen in een korte broek

We schrijven 1920. Enkele jongens uit Melick trekken van tijd tot tijd naar de Maer om daar wat tegen een bal te gaan trappen. Inmiddels waren vanuit het grote Roermond verhalen over regelmatige voetbalwedstrijden tussen echte voetbalclubs overgewaaid. Melicker jongens gingen daar ook wel eens kijken en keerden steevast met enthousiaste verhalen in het dorp terug. Voor zo’n mooie en in hun ogen echt mannelijke sport moest toch ook in Melick plaats zijn, zo vonden onder andere Willem van Cann, Guus Lechner, de gebroeders Munnichs, Andrees van Cruchten, Hub. Lechner en P. van Wandeloo.

En zoals het met echte Melickers gaat bleef het niet bij denken en praten alléén. Het was tijd om iets te dóen. Dus ging de promotor van het gezelschap, Willem van Cann, op een zondag in 1921 naar Roermond en kocht daar voor een rijksdaalder een voetbal. Van een Duitser werden nog elf witte shirts bemachtigd en met de aanschaf van zwarte sportbroeken was men klaar om als voetbalclub aan te treden. De club kreeg de naam Vesta. Hoe men aan deze naam kwam staat tot op heden in de sterren geschreven. Wel is de locatie van het eerste clublokaal bekend; Lechner’s Nol in de Exgaard. Op wedstrijddagen togen de spelers gekleed in voetbaltenue van deze locatie naar de Melickerheide om na de match via dezelfde weg naar het clubhonk terug te keren.

V.E.S.T.A. in 1922. Staand vlnr: Sef Erdkamp, H.Hertogh, Thei Munnichs, Jac.Willems,
Jan Westinga, Willem van Cann. Zittend vlnr: Andrees van Cruchten, Nic. Janssen,
Jac. Minkenberg, Guus Lechner, Sef Munnichs.

De vereniging beleefde in de beginjaren taaie tijden. De inwoners van Melick verleenden praktisch geen medewerking en spraken zelfs schande van mannen die rondliepen in een korte broek…

Einde van Vesta?

Over deze beginjaren lezen we in de Nieuwe Koerier van 22 juli 1922 dat V.E.S.T.A. – toen nog met puntjes tussen de letters- te Asenray deelnam aan seriewedstrijden (lees: bekerwedstrijden). Van de elf 2e klassers behaalden de Melickers een mooie tweede prijs. Twee maanden later speelde Vesta in Posterholt een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sparta-2. Het werd een 4-1 nederlaag.
In juni 1923 organiseerde Vesta zelf seriewedstrijden. Daarna horen we tot 1925 niets meer van de club. Toch bestond deze nog wel. De Nieuwe Koerier van 21 juni 1924 vermeldt immers dat voorzitter Willem van Cann namens voetbalvereniging Vesta het woord voerde op een receptie van fanfare Concordia.

Nadat Vesta in augustus 1925 nog tweemaal de krantenkolommen haalde met bekerwedstrijden bij v.v. Avanti (Kapel in ’t Zand) luwt de berichtgeving rond de vereniging. De redenen hiervan omschreef Willem van Wandeloo in de jubileumgids uit 1968 als volgt: “Door gebrek aan een speelterrein, aan financiële middelen en aan de medewerking van de inwoners van Melick, ging de club uiteindelijk ter ziele. Van de luttele guldens die de kas nog bevatte -W. van Cann zorgde altijd, ondanks grotere uitgaven dan inkomsten, voor een batig saldo- kocht men in april 1927 een cadeau voor een der spelers (Th. Munnichs), die op 11 april 1927 in het huwelijksbootje stapte.”

In een interview dat Vesta-Nieuws in 1970 had met een van de eerste voetballers Harrie Wolters, komt het ongenoegen van de inwoners over hun voetbalspelende zonen nog eens goed naar voren: ”Het lid zijn van een voetbalclub gaf thuis nog wel eens problemen. Je moet weten dat het toen als een schande werd gezien, wanneer je voetbalde. Dus hoe ging het dan; voetbalspullen uit het raam naar buiten, waar ze werden opgevangen door je vrienden en dan zelf door de voordeur het huis uit.”…

Ook Harrie ging op deze wijze menigmaal richting voetbalveld.

1928-1930
Melicker Sport Club (M.S.C.), een nieuwe start voor het voetballen in Melick

Voornoemde oorzaken leken het voetbal in Melick een genadeklap te hebben bezorgd. Toch duurde het voetballoze tijdperk niet lang. Reeds op 12 mei 1928 meldde W. Van Cann een nieuwe vereniging bij de voetbalbond aan: Melicker Sport Club (M.S.C.). In het zogeheten bondsadresboekje lezen we dat de vereniging M.S.C. uit Melick het speelterrein had Aan de Maer en het tenue uit een groenwitte trui en zwarte broek zou bestaan. Dit laatste overigens op dringend verzoek van meneer pastoor. De kleur zwart verhulde namelijk de mannelijke vormen. Vesta’s eerste geestelijk adviseur, kapelaan Wehrens, zag er nauwlettend op toe dat aan de tint van het broekje niet werd getornd.

Als clublokaal wordt J.Schmitz aan de Groenstraat genoemd. Verder vermeldt het boekje dat M.S.C., zoals de meeste verenigingen trouwens, niet over een trainer beschikt maar desondanks de competitie 1928/1929 start in de 2e klasse van de R.K.L.V.B.

M.S.C. 1 bij de oprichting. Staand vlnr: Kapelaan Wehrens, Jac. Beckers, Thei Munnichs,
Karel Schmitz, Frans Janssen, Guus Lechner, Wullem Beckers. Geknield vlnr:
Andrees van Cruchten, Harrie Wolters, Frits Evers. Zittend vlnr: Jan Schmitz, Bernard
Gootzen, Harrie Minkenberg, Bair Erdkamp, Ties Beckers.

Het elftal dat in 1928 voor het eerst deelnam aan de competitie van de 2e klasse H van de R.K.L.V.B., bestond uit: Jac. Beckers, Frans Janssen, Bair Erdkamp, Karel Schmitz, Guus Lechner, Andrees van Cruchten, Harrie Wolters, Frits Evers, Bernard Gootzen, Harrie Minkenberg en aanvoerder Thei Munnichs.

Op 7 oktober 1928 rolde in Melick de eerste bal in competitieverband. M.S.C. nam het Aan de Maer op tegen V.V.C. uit Vlodrop. Om 12.15 uur floot scheidsrechter Geelen voor de aftrap van een wedstrijd die voor de Melickers met 0-2 verloren ging. Na afloop praatten de gemoederen in clublokaal café Schmitz aan de Groenstraat nog geruime tijd na over dit eerste optreden. Ondanks de nederlaag, zo luidde de algemene opinie, had M.S.C. goed gevoetbald. In het verdere verloop van de competitie zouden in hetzelfde lokaal nog vele nabesprekingen plaatsvinden.

Over de eerste competitiedeelname van de Melicker Sport Club treffen we in de Limburgse kranten enkele wedstrijdverslagen aan.

Het sterke M.S.C. uit Melick ontvangt S.N.A. uit Montfort
“…Zondag trok het eerste elftal van Montfort naar Melick, alwaar het te kampen had tegen het sterke M.S.C. Beide doelen komen beurtelings in gevaar. Na 20 minuten spelen lukt het S.N.A. het M.S.C.-doel te doorboren, 0-1. De M.S.C.-spelers pakken nu geducht aan, en weten na tien minuten door een vrije trap de gelijkmaker te scoren, 1-1. Vijf minuten voor het einde lukt het den stand op 1-2 te brengen, waarmee het einde komt…”
Nieuwe Koerier, 21 november 1928

M.S.C. speelt gelijk op het nieuwe terrein in de Waterschei
“…Zondag speelde M.S.C. haar derde thuiswedstrijd op ’t nieuwe terrein in de Waterschei tegen ’t sterke, ongeslagen P.V.V. uit Posterholt. Het was een spannende wedstrijd, met als eindresultaat ‘n 1-1 gelijkspel.…”
Nieuwe Koerier, 22 december 1928

Aan het einde van de competitie treffen we M.S.C. met 15 punten uit 14 wedstrijden aan op de zesde plaats. Hiermee betoonde de ploeg zich in dit eerste seizoen als goede middenmoter.

Onze sponsoren