Algemene Ledenvergadering 2022

Geacht lid,

Bij dezen nodigt het bestuur van F.C. Roerdalen u uit voor het bijwonen van de:     

Algemene ledenvergadering

30 september 2022, aanvang 19.00 uur

in de kantine van het sportpark Ratommerveld in Melick

Jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 • Berichten van verhindering en mededelingen.
 • Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 30 september 2021.
 • Vaststellen bestuurlijk jaarverslag 2021-2022 F.C. Roerdalen.
 • Beknopt financieel jaarverslag.
 • Opgave en benoeming leden kascommissie.

Nieuwe leden die zitting willen nemen in de kascommissie kunnen zich tot 27 september 2022 per mail aanmelden (secretaris@fcroerdalen.nl), c.q. dit ter vergadering op 30 september 2022 kenbaar maken. Benoeming is vervolgens voor 3 jaar,

 • Verslag van de kascommissie en goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten (jaarrekening 2021-2022), inclusief toelichting.
 • Vaststellen contributies seizoen 2022-2023.
 • Vaststellen begroting 2022-2023.
 1. Afscheid aftredende bestuursleden F.C. Roerdalen.
 1. Benoeming nieuwe bestuursleden en commissieleden F.C. Roerdalen.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurs- of commissiefunctie kunnen zich tot 27 september 2022 per mail aanmelden (secretaris@fcroerdalen.nl)., c.q. dit ter vergadering op 30 september 2022 kenbaar maken.

 1. Rondvraag.
 1. Sluiting.