Update Coronavirus (12 Mei)

Beste leden, ouders / verzorgers en jeugdleiders,

Door groot onderhoud op onze velden zijn vanaf heden trainingsveld 1,2 en 3 (tot begin juli) niet bespeelbaar. Dit heeft consequenties voor het eerder gedeelde trainingsschema.

Voor JO11-3 en JO15-2 geldt dat zij door de wijzingen een week zouden moeten wachten tot de eerst volgende training. Deze twee teams kunnen de gemiste training aanstaande zaterdag inhalen, na 13:00u. Aan de betreffende jeugdleiders de vraag dit met de teams nader af te stemmen.

We begrijpen dat de wijzingen voor jeugdleden, ouders en jeugdleiders wellicht niet prettig zijn, maar vanwege het groot onderhoud en de Coronamaatregelen kunnen we het schema helaas niet anders vormgeven.

——————————————————————————————————————–

Beste leden, ouders / verzorgers en jeugdleiders,

Bij dezen conform afspraak de update met betrekking tot het trainen voor de jeugd. Afgelopen maandag zijn de eerste teams gestart met trainen. De ervaringen van deze week zijn zeer positief. Dit betekent dat ook de oudere jeugd (J014 tot en met JO19) met ingang van komende week (vanaf 11 mei) kan gaan starten met trainen. Voor deze teams gelden ook de ondergenoemde voorwaarden. Daarnaast dient de 1,5 meter regel in acht te worden genomen. Een partijvorm is dus niet mogelijk.  Jeugdleiders nemen in de communicatie richting de spelers het initiatief m.b.t. het trainen. Zij maken op basis van het opgestelde trainingsschema afspraken met hun team.

——————————————————————————————————————–

Beste leden, ouders/verzorgers en jeugdleiders,

Zoals eerder aangegeven door de overheid mogen de trainingen voor de jeugd onder strikte voorwaarden weer worden hervat. Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen is na overleg  onderstaande besloten:


Teams JO7 tot en met JO13

Vanaf maandag 4 mei worden de trainingen voor de teams JO7 tot en met JO13 weer hervat. Zoals u gewend bent gaat dit onder begeleiding van onze trainers. Let op! Er mogen geen ouders aanwezig zijn op ons sportpark. Daarnaast zijn de kantine en douches gesloten; graag thuis omkleden en douchen.

Teams J014 tot en met JO19

Het hervatten van de trainingen voor deze teams vindt op een later moment plaats, uiterlijk 11 mei. We willen starten met de trainingen voor de jongste jeugd en de gekozen werkwijze eerst goed evalueren. Dit houdt concreet in dat deze leeftijdscategorie volgende week nog niet traint, maar we er van uit gaan dat de trainingen vanaf 11 mei hervat kunnen worden.  We zullen u eind volgende week berichten over de trainingen voor deze leeftijdscategorie.

Inhoudelijke informatie met betrekking tot de trainingen:

 • Jeugdleiders nemen in de communicatie richting de spelers het initiatief m.b.t. het trainen. Jeugdleiders maken op basis van het opgestelde trainingsschema afspraken met hun team;
 • Elk team kan één keer per week trainen én dit is enkel toegestaan op onze accommodatie;
 • Er is een trainingsschema opgesteld, waarbij we zoveel mogelijk rekening gehouden hebben met de oorspronkeljke trainingstijden;
 • De maximale groepsgrootte is 20 en er zijn minimaal 2 trainers per groep aanwezig;
 • Trainers en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de protocollen en het toezicht op de uitvoering daarvan (zie bijlage II en III);
 • Trainers zijn verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen en het direct na de training opruimen daarvan. De grote doelen kunnen in verband met aanstaand groot onderhoud op dit moment niet gebruikt worden. De gebruikte doelen na de training graag terugplaatsen op de oorspronkelijke plek.
 • In verband met het aanstaand groot onderhoud op onze velden kan het zijn dat er wijzigingen optreden in bovenstaande procedure of het trainingsschema.
 • De protocollen van de Veiligheidsregio NML en NOC*NSF met bijbehorende richtlijnen voor verantwoord sporten (trainen) in groepen zijn leidend;

Blijf bij klachten thuis

Gezondheid staat uiteraard op de eerste plek en om de veiligheid van ieder te waarborgen geldt bij (milde) klachten: blijft thuis! Dat geldt uiteraard ook voor onze trainers en begeleiders.

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijft thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op COVID-19.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis nog even naar het toilet;
 • Neem eventueel eigen drinken van thuis mee;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training en ga direct daarna naar huis.
 • Bij thuiskomst onmiddellijk douchen of in ieder geval goed en grondig wassen van de handen.

Het zijn en blijven bijzondere tijden, maar met de nodige aanpassingen én inachtneming van bovenstaande procedure kunnen we dit samen laten slagen. Welkom terug op sportpark Ratommerveld!!

——————————————————————————————————————–

Beste leden,

Zoals eerder gecommuniceerd zijn we momenteel aan het onderzoeken of er nog door de jeugd getraind kan worden dit seizoen en in welke vorm we dit het meest verantwoord kunnen vormgeven. Gemeente Roerdalen bespreekt op korte termijn, op basis van Rijksprotocollen vanuit de overheid, welke mogelijkheden er zijn en zal ons hierin adviseren.

Als FC Roerdalen volgen wij het beleid van de gemeente. Gezondheid staat uiteraard op de eerste plek en om de veiligheid te kunnen waarborgen is een goede voorbereiding van groot belang. Zodra we van de gemeente meer duidelijkheid hebben, zullen we jullie hierover berichten. Concreet betekent dit dat er op dit moment in geen enkele vorm vanuit FC Roerdalen getraind kan worden tot nadere berichtgeving.

——————————————————————————————————————–

Beste leden,

Afgelopen dinsdag (21 april) zijn door minister-president Mark Rutte lichte versoepelingen in de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangekondigd. Alhoewel het voetbal nog steeds enkel een bijzaak is in deze bijzondere tijden, zal het bestuur op korte termijn duidelijkheid verschaffen over wat deze versoepelingen voor onze vereniging en onze (jeugd)leden betekent. Hiertoe gaan we eerst in overleg met alle betrokken partijen (denk aan de gemeente, de KNVB, jeugdleiders en verenigingen in de nabije omgeving). Zodra we meer duidelijkheid hebben zullen we jullie hierover zo snel mogelijk berichten.

Vanwege het feit dat er tot 1 september geen evenementen mogen plaatsvinden, zijn we helaas genoodzaakt alle evenementen en toernooien te annuleren. Dit geldt o.a. voor het jeugdtoernooi, het senioren-recreantentoernooi, het familie-toernooi en het jeugdkamp.

Mogelijke vragen horen we graag van u.

het bestuur van FC Roerdalen

——————————————————————————————————————–

Update 22 maart:

Beste leden, leiders/trainers, vrijwilligers en ouders,

In aanvulling op onderstaand bericht deel ik jullie, namens het bestuur van F.C. Roerdalen het volgende mee:
Vandaag is bekend geworden dat er een Noodverordening van kracht is. In deze verordening worden de maatregelen die het kabinet eerder heeft afgekondigd “bekrachtigd”. Een van die maatregelen is dat sportaccommodaties gesloten zijn voor alle activiteiten.

In klare taal betekent dit dat het verboden is om nog op de accommodatie aanwezig te zijn om te sporten, te spelen etc.!!

Op basis van de genoemde Noodverordening kan, bij overtreding van dit verbod, handhavend opgetreden worden. Zowel tegen de vereniging als ook tegen de overtreders.
De politie zal hierop streng toezien en handhavend optreden. Daarom vinden wij als bestuur elke overtreding van het genoemde verbod, door wie dan ook, onacceptabel.
Dit betekent ook dat eventuele boetes voor rekening van de overtreder zijn dan wel door ons daarop worden verhaald.

Beste mensen, hoe zuur ook, bij deze de dringende oproep om tot nader bericht geen gebruik meer te maken van onze sportaccommodatie en voor de ouders de oproep om dit ook duidelijk naar de kinderen te communiceren.

Uiteraard laten wij jullie weten wanneer het verbod opgeheven is.

Ik dank jullie voor jullie begrip.

Namens het bestuur van F.C. Roerdalen,
Met vriendelijke groet,

Crit Smeets
Secretaris

—————————————————————————-

Beste mensen,

Zoals jullie weten is het sportpark vanwege het corona virus gesloten. Dat betekent dat daar niemand meer mag komen als de poort dicht is. Niet om te spelen, niet om te voetballen en evenmin om gezellig bij elkaar te zijn.

Inmiddels bereiken ons klachten dat er regelmatig kinderen, zowel overdag als ‘s avonds, op het sportpark aanwezig zijn. Zoals hiervoor gesteld is dat niet toegestaan. Realiseer je daarbij ook dat er mensen zijn die door het corona virus enigszins in paniek raken, in ieder geval gevoeliger reageren dan normaal. Daarom beste leiders aan jullie het verzoek om dit bericht door te sturen naar alle spelers en ouders, hun te wijzen op het “verbod” én hun te wijzen op hun verantwoordelijkheid daarin.

Tenslotte wens ik jullie allemaal: blijf gezond, houdt rekening met anderen en help anderen waar nodig.

Groet,
Crit Smeets
Secretaris F.C. Roerdalen

——————————————————————————————————————-

Update 15 maart:

Beste leden,

Zoals u zeer waarschijnlijk al vernomen heeft is vanuit de overheid zojuist gecommuniceerd dat tot 6 april alle scholen, horecagelegenheden maar ook sportclubs dicht moeten om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Concreet betekent dit dat ook ons sportpark tot in ieder geval 6 april gesloten is.

We houden u per mail en via onze website op de hoogte over de situatie met betrekking tot het Coronavirus.

Met vragen kunt u altijd bij een van onze bestuursleden terecht.

Bericht van 12 maart:

In navolging van het profvoetbal zijn ook alle wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast tot en met 31 maart. De KNVB heeft dat besloten vanwege het Coronavirus. Dit betekent concreet dat er ook tot en met 31 maart bij FC Roerdalen niet gevoetbald wordt.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert bij verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Om deze reden heeft de club besloten ook de trainingen tot nadere berichtgeving te laten vervallen, zodat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de “sociale onthouding”. De activiteiten die aanstaande zaterdag zouden plaatsvinden in het kader van NL-Doet gaan ook niet door.

Het bestuur vergadert aanstaande dinsdag (17 maart) over hoe er binnen FC Roerdalen wordt omgegaan met de nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM en de KNVB en wat dit voor de nabij toekomst betekent voor de club.