Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor alle leden van F.C. Roerdalen voor het bijwonen van de Algemene vergadering op 26 oktober 2018 om 21.00 uur in de kantine van het sportpark Ratommerveld in Melick.

Beste leden, jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Melick, 9 oktober 2018

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Berichten van verhindering en mededelingen
  3. Ter kennisname bestuurlijk jaarverslag 2017-2018 vv Vesta
  4. Opgave en benoeming leden kascommissie

Nieuwe leden die zitting willen nemen in de kascommissie kunnen zich tot 24 oktober 2018 per mail aanmelden (secretaris@fcroerdalen.nl). Benoeming is vervolgens voor 3 jaar.

  1. Vaststelling beginbalans 1 juli 2018 van F.C. Roerdalen

Voorstel aan vergadering: vaststellen beginbalans.

  1. Vaststelling contributies seizoen 2018-2019 conform voorstel (zie bijlage 1)

Voorstel aan vergadering: voorstel in bijlage wijkt m.b.t. de contributie van veteranen af van het voorstel goedgekeurd in de fusievergadering van 11-4-2018 (in dit voorstel € 15 minder contributie).

  1. Vaststelling begroting 2018-2019

Voorstel aan vergadering: vaststellen begroting 2018-2019.

  1. Benoeming bestuursleden en mandaatleden F.C. Roerdalen zijnde:

Bob Tulfer (voorzitter)                                                            Rogér Smeets (wedstrijdsecretaris senioren)

Crit Smeets (secretaris)                                                           Sjoerd Verheijden (pr en communicatie)

Eric de Krijger (penningmeester)                                          Silas Hurkxkens (technische jeugdzaken)

Geert den Teuling (vice voorzitter)                                        Jeroen Wolters (sponsorcommissie)

Frank Pluijmakers (vice secretaris)                                       Hans Cox (sponsorcommissie)

Yvan Beckers (voorzitter jeugdcommissie)                           Sander Muijsers (activiteitencommissie)

Joep Slangen (sponsorcommissie)                                         Jack Janssen (accommodatiebeheer)

Guus Cruijsberg (accommodatiebeheer)                              Jef Lowis (ledenadministratie-ondersteuning penningmeester)

Niet bestuursleden met mandaat voor uitoefening functies:

Cor van de Vorst (financiële administratie)                           Alex Ummelen (beheer website)

Michel Erven (ledenadministratie, wedstrijdsecretaris jeugd en beheer Sportlink en website)

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuurs- dan wel commissiefunctie kunnen zich tot 24 oktober 2018 per mail aanmelden (secretaris@fcroerdalen.nl)., c.q. dit ter vergadering op 26 oktober 2018 kenbaar maken.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

De beginbalans en begroting van F.C. Roerdalen  en het jaarverslag van vvVesta 2017-2018 en RKVV St. Odiliënberg kunnen per mail aangevraagd worden via: secretaris@fcroerdalen.nl

De stukken liggen tevens vanaf 3 dagen voor de Algemene vergadering ter inzage bij de penningmeester. Verzoek om inzage indienen via: penningmeester@fcroerdalen.nl